Entingen

 • Entingen hebben mogelijk de volgende schadelijke gevolgen:
  • allergieŽn
  • auto-immuunziekten
  • kanker op de injectieplaats
  • zware metalen belasting
  • agressiviteit

Het is dus verstandig (ook voor uw portemonnee) om eens goed te bestuderen welke entingen echt nodig zijn. De farmaceutische industrie, die de entingen maakt heeft inmiddels ook aangegeven dat de meeste entingen vaak 3 jaar effect hebben. Een opstart entingschema lijkt vooralsnog wel gewenst te zijn.

Voor de hond:
Op 12 en 16 weken Ziekte van Weil en Parvo. Dan na 1 jaar herhalen. Dan afhankelijk van gevoeligheid (Black and Tan rassen) en situatie om de 2 of 4 jaar boosteren.

Voor de kat:
Op 12 en 16 weken kattenziekte en niesziekte. De kattenziekte enting geeft levenslang bescherming. De effectiviteit van de niesziekte enting is twijfelachtig. Herhalen na 1 jaar. Daarna niet meer enten

Voor het paard:
Influenza en Rhino zijn onzin entingen.
Tetanus wel enten: 2 opstart entingen met 6 weken ertussen, dan over 6 maanden en dan 1 maal per 2 jaar.

Helaas schrijven overheidsinstanties entingen tegen Rabies voor bij reizen naar het buitenland. Er zijn ontwikkelingen gaande om het verplichte interval te verlengen.

Wedstrijd -Een keuring voorschriften schrijven een verplichte entstatus voor. Pensions, asiels e.d. eveneens. Informeer tijdig!!!

Overige entingen:
De enting in de neus tegen kennelhoest (Intrac) helpt wel, maar kortstondig. De injectie (Pneumodog) is weggegooid geld.
Enting tegen leukemie bij de kat kan nodig zijn Ônfecteerde kattenbestanden, om de seronegatieve dieren toch nog enigszins te beschermen. Het effect is twijfelachtig en de enting kan een fibrosarcoom veroorzaken op de entplaats. Hondeziekte enting is afhankelijk van risico vanuit de omgeving.

Cocktail entingen zijn eigenlijk gedateerd.