Nierproblemen

De meest problemen met de nieren komen voor bij de ouder wordende hond of kat. Vaak uit het zich in: veel drinken, plassen en vermageren. De dierenarts neemt dan bloed af om de ureum en creatinine waarden te onderzoeken. De creatinine waarden zouden een redelijk betrouwbare afspiegeling zijn van de schade die de nier heeft.
De reguliere benadering bestaat uit het geven van anabole injecties, vitamine B en een commercieel nierdieet. Soms gaat deze aanpak goed. De dieren die op onze praktijk komen, echter, gaan niet goed. Met name smakelijkheidproblemen, verdere verslechtering van de nierwaarden en symptomen gaan dan opspelen.

 • Wij zijn er ons van bewust dat we geen nieuwe nieren kunnen geven, maar de volgende aanpak leidt vaak tot een aanmerkelijke verbetering:
  • stimulatie van de drinkwateropname (soms zijn onderhuidse vochtinjecties nodig, zie ook Drink Fountain)
  • introductie van vers voer
  • kruiden (reihmania 8, guldenroede, berkenbast, berberis)
  • homotoxicologische injecties

 • Als oorzaken van de haast epidemiologische verspreiding van nierproblemen bij met name de kat worden genoemd:
  • droogvoer en de hoge anorganische mineralen belasting
  • entingen zouden een auto-immuun gestuurde problemen kunnen veroorzaken
  • BHT, BHA en Ethoxyquin als chemische anti-oxydantia die in het voer voorkomen