Chronische diarree

Als oorzaak moeten wormen eerst uitgesloten worden (onderzoek ontlasting). Verder is onderzoek naar Salmonella en/of Clostridea gewenst.

Ik wil hierbij waarschuwen dat het oraal geven van antibiotica bij paarden ernstige diarree tot gevolg kan hebben (Colitis X), vaak met fatale afloop. Het via de mond verstrekken van antibiotica aan paarden is een kunstfout, omdat hiervoor geen reden voor kan zijn.

Wat in zo’n geval nodig is: het paard heel veel goedaardige micro-organismen per neussonde toedienen. Er ontstaat dan een verdringingseffect.
We gaan ook voer veranderingen doorvoeren en homtoxicologische ondersteuning bieden.

(zie case studie: pony)