Hoefkatrolontsteking

Hoefkatrol
Podotrochleose, ofwel hoefkatrolontsteking zou een aandoening zijn waarbij het hoefkatrolgewricht chronisch ontstoken is. 

Bij paarden in de vrije natuur is deze aandoening nog niet waargenomen. Een paard met hoefkatrol dat in de vrije natuur wordt losgelaten geneest zichzelf en kan een jaar later symptoomvrij teruggevangen worden. Het lijkt er dus erg veel op dat dit een aandoening is, die door de omstandigheden van de domesticatie wordt veroorzaakt.

Oorzaken
De dierenarts (professor biomechanica) James R. Rooney heeft zonder meer aangetoond dat de oorzaak van hoefkatrol in de anatomie (bouw en stand) gezocht moet worden, in combinatie met training en bodem. Waar het kort gezegd op neer komt is dat de overmatige slijtage ontstaat doordat er een plotselinge ruk aan de diepe buigpees wordt gegeven. Niet een normale geleidelijke belasting, maar een abrupte piekbelasting, die zich telkens herhaalt, bij elke pas. Deze plotseling ruk wordt veroorzaakt door toonlanden of een te lange toon. Toonlanden wordt veroorzaakt door pijnlijke hielen; pijnlijke hielen weer door hoge hielen en steunsels. Hoge hielen zijn bij hoefsmeden en eigenaren in de mode geraakt vanuit de tuigpaarden wereld en fokkerij (hogere stokmaat?) Verminderde doorbloeding in het hoefkatrol gebied door contractie verergert de situatie. 

Diagnose
Ondervoets verdoving zegt alleen iets over de pijnlijkheid in het verdoofde gebied, maar niets over de oorzaak. Buigproeven zeggen meer over het veterinair onbenul van degene die ze uitvoert,dan over hoefkatrolontsteking.
Rontgenfoto's zijn zeer beperkt in hun info over HKO (HoefKatrolOntsteking). Zij hebben al veel paarden onnodig veroordeeld tot de 'diagnose' HKO en de slachtbank.

Opmerking voor de paardenpractici: ben terughoudend met het geladen oordeel "hoefkatrol". Hoefkatrolontsteking is geen diagnose: het kan hoogstens op pijn duiden in de achterste helft van de hoef. Veel paarden worden onterecht veroordeeld tot de strop vanwege omstreden straalbeen afwijkingen (voedingskanalen, stadium 1 t/m 4).  

HKO is niets anders dan een resultante van verkeerde bekapping, hoefbeslag, verkeerde beweging en scheve belasting door schadelijke ruiterinvloeden (www.hoefkatrol.com).

Therapie
Gewoon verzenen (hielen) verlagen en een goede mustangroll aanbrengen. Verder regelmatige beweging (weidegang) en voorzichtige training op het harde.

Met ijzer 29 nov 04
29 nov 04
Zonder ijzer 29 dec 04
29 dec 04
16 dec 05
16 jan 05
10 april 05
10 apr 05

Links boven 28 november 2004 (met ijzers), daarna elke week bekapt en gevijld

Voor de bekapping

Voor de bekapping

Kogels steil
Voorbeen onderstandig
Schouder steil
Staart gedrukt
Ruglijn ingebogen
Na de bekapping

Na de bekapping

Kogels meer doorgezakt
Voorbeen meer naar voren
Schouder minder steil
Ruglijn minder gebogen
Staart ontspannen

Na een goede bekapping zal de kreupelheid geleidelijk aan overgaan in onregelmatigheid.
De hoef zal zich openen en de doorbloeding zal verbeteren. Afhankelijk van de ernst kan het genezingsproces 4 tot 6 maanden duren. Regelmatige beweging op harde ondergrond is hierbij essentieel en volledig weidegang is zeer aan te bevelen. Soms kan homotoxicologische behandeling door middel van wekelijkse injecties in het bloed nodig zijn of is het geven van fytotherapeutische pijnstillers nodig (wilgebast).

Het achter hoog zetten zal na een aanvankelijke schijngenezing leiden tot meer schade aan pezen en gewrichten van de ondervoet. Verhoogde takken, wigjes, egg-bars e.d. moeten tot kwakzalverij met schadelijke gevolgen gerekend worden.  Een zenuwsnede of erger is vaak de volgende stap.

Het natuurlijke hoefmodel is wetenschappelijk goed onderbouwd(biomechanisch, anatomisch, pathofysiologisch) en dit vindt zijn weerslag in talloze successtories (zie bronvermelding). 

Zie ook Case Studies