Hooien
         Gras Analyse voor Paarden

Hooi en Gras Analyse voor Paarden

Hooi en Gras
         Analysevoor Paarden
Home Extra advies op maat
Juiste Analyse Aanvraag
Aandoeningen Kosten
Gangbaar hooi Contact
Links Dierenarts
Voedselgewassen van tegenwoordig

De laatste 50 jaar is er enorm veel veranderd in de manier waarop gewassen geteeld worden. Ook de gewassen zelf zijn door ‘veredeling’ veranderd.  Analyse vergelijk tussen 50 jaar geleden en nu laat zien dat onze voedselgewassen zeer veel ‘leger of in onbalans’ zijn geworden ten aanzien van mineralen, spoorelementen en vitaminen.

De oorzaken voor deze verslechtering zijn:
 • eenzijdige, kunstmatige bemesting
 • ploegen en structuurbederf grond
 • eenzijdige selectie gewassen op suiker, winter-hardheid en productie
 • verzuring gronden
 • gebrek organische stof
 • gebruik fungiciden, pesticiden, round up etc...Hoe is dan het met hooi voor paarden?

Met gangbaar hooi is het hetzelfde gesteld, als de problemen met voedselgewassen voor ons. We zien ten opzichte van natuur (kruiden) hooi een hoog ijzer, kalium, eiwit en suikergehalte, terwijl zink, koper, magnesium en niet te vergeten natrium achterblijven. Natuurhooi bevat ook suikers, maar de spoorelementen zijn zodanig in balans dat het afbreken van suikers soepeler gaat.

Overigens producten die als ‘natuur’ of ‘kruiden’ hooi worden verkocht, kunnen bij analyse tegenvallen. Vraag bij de aankoop van grote hoeveelheden altijd een analyse rapport van uw leverancier!


Biomentor Foundation

Broekhem 65
6301 HE Valkenburg
Tel:+31-43-6011418
E-mail : stichting
@biomentor.org