Japanse Thee
Gezondheid
Thee zetten
Japans bedrijf
Assortiment
Over ons
Contact
Gezondheid

Thee is na water de meest gedronken drank op aarde!
Veel deskundigen zijn er over eens dat groene thee één van de gezondste dranken is. In de afgelopen 20 jaar hebben talloze studies dit uitgewezen. In dit artikel willen wij ingaan op de resultaten van analyses, die de resultaten van wetenschappelijke onderzoekingen (RCT’s) hebben samengevoegd (zogenaamde meta analyses).

Ook als u Japanse thee zet, moet elke handeling bewust gedaan worden, om van het theezetten, in het hier en nu, een meditatief stiltemoment te maken. Dit is ook een van de gunstige effecten van Japanse groene thee op de gezondheid.


BIOACTIEVE STOFFEN
In groene the bevinden zich veel plantstoffen zoals polyphenolen. Deze gaan de ‘roestvormers’ van het lichaam onschadelijk maken. De roestvormers (oxidanten) versnellen het ouderdomsproces en veroorzaken tal van ziekten. De catechines in groene thee vertegenwoordigen de antioxidanten, die ook anti-mutageen (tegen mutatie van cellen), anti-inflammatoir (ontsteking) werken. De bodem waar de thee op groeit, bepaalt mede het gehalte aan catechinen.
Een belangrijke ‘antiroest’ stof in groene thee heeft de onuitspreekbare naam Epigallocatechin Gallate (EGCG). Deze stof is in tal van wetenschappelijke studies onderzocht. Het totale catechine gehalte van groene thee is ongeveer 25%. De helft hiervan is EGCG. Om groene thee te zetten, is ongeveer 3 g nodig. Hier zit dus in 750 mg catechinen, waarvan 375 mg EGCG. Het is niet precies bekend hoeveel groene thee iemand moet drinken om er baat bij te hebben. Wel is het gros van alle onderzoeken gebaseerd op de hoeveelheid die in Aziatische landen gebruikelijk is: ongeveer 3 koppen per dag. De meest studies zijn verricht op een gestandaardiseerde hoeveelheid EGCG van 300 tot 1000 mg. Volgens een recent literatuur overzicht is een wenselijke inname 3 – 5 koppen per dag. Wijzelf drinken 7 tot 10 koppen per dag. Sommige mensen zijn heel gevoelig voor cafeïne, dus kunnen ook last krijgen van de cafeïne in groene thee.HERSENFUNCTIE
Men zou het misschien niet vermoeden, maar groene thee bevat cafeïne. Niet zoveel als in koffie, maar wel net genoeg om het milde stimulerende effect te voelen. Cafeïne bevordert de aanmaak van stoffen die hersenfuncties verbeteren zoals bijvoorbeeld dopamine en norepinephrine. Deze stoffen verbeteren de stemming, reactietijd, geheugen, daadkracht.
Groene thee bevat natuurlijk ook theanine. Deze specifieke ‘thee’ verbinding is rustgevend en verhoogd de productie van zogenaamde ‘alpha golven’. Deze zijn vooral te zien als de hersenen in een staat van relaxatie zijn. De combinatie van theanine en cafeïne is volgens onderzoek nog krachtiger dan de effecten van beide afzonderlijk opgeteld. Meerdere studies hebben aangetoond dat catechines (in vitro en op diermodellen) zenuwbeschermend werken en het risico op Alzheimer en Parkinson verlagen.STOFWISSELING EN OVERGEWICHT
Groene thee verhoogt de stofwisseling snelheid en is daarom een ‘vetverbrander’, althans volgens de meeste studies hierover. Dit is vooral ook afhankelijk van individuele variaties.
Het afvallen met groene thee gaat niet snel, maar wel een goed begin voor hen die willen afslanken (5,6). Bij deze proeven is 350 mg EGCG per dag gebruikt. Het meest duidelijk waren de effecten op vet in de buikholte.
Eén studie in Japan liet zien dat bij mensen die het meeste groene thee dronken, de kans op diabetes type 2 met 42% vermindert. Meerdere studies gaven aan dat de insuline gevoeligheid toeneemt en het bloedglucose gehalte daalt bij het drinken van groene thee.
Dus bij het innemen van thee polyfenolen leidt bij bestaande diabetes tot een aanzienlijke daling van het bloed glucose gehalte.
 

CHOLESTEROL
Over cholesterol is veel discussie. Het is ondermeer betrokken bij tal van noodzakelijke en gunstige activiteiten. Zo is het bijvoorbeeld een noodzakelijk onderdeel van de celmembraan.
Daarom gaan we nu alleen de effecten op het zogenaamde ‘slechte’ LDL bespreken, omdat deze wel betrokken zou zijn bij de vorming van plaques op de bloedvatwand. Dagelijks twee koppen thee gaf een duidelijke verlaging van het LDL cholesterol, te zien (18). Twee andere onderzoeken gaven hetzelfde resultaat te zien (15,16). Deze studies zijn verricht met 580 mg catechinen (dus met 2,3 g groene thee). In Japan is de ‘schoonmaakactie’ van thee op de bloedvaten al langer bekend.


TANDBEDERF, TANDVLEESONTSTEKING en SLECHTE ADEM
Er is zeer veel onderzoek gedaan naar de invloed van groene thee op de aanwezigheid van ziekte verwekkende micro-organismen in de mondholte. De vorming van gaatjes (cariës) wordt tegengegaan, terwijl de tandvleesgezondheid wordt verbeterd. De groene thee catechines werken niet alleen direct tegen de ziekmakende micro-organismen, maar voorkomen ook dat deze zich aan tandglazuur en tandvlees kunnen hechten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat groene thee ‘slechte adem’ voorkomt en tegengaat. Capsules met 400 mg EGCG blijken in een goed uitgevoerd onderzoek bescherming te bieden tegen aantasting van tandglazuur (33). Op http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763290/ is te lezen dat groene thee niet alleen actief is tegen een heel scala aan micro-organismen die een bedreiging voor onze (mond) gezondheid vormen, maar ook de gevoeligheid van de MRSA bacterie voor antibiotica vergroten.
Door een kopje thee na de maaltijd te nemen en goed de thee in de mond te laten bewegen, verdwijnt de door bacterien veroorzaakte mondgeur.


PREVENTIE VOEDSELVERGIFTIGING
Japanse groene thee is het beste om voedselvergiftiging te voorkomen. Groene thee en sushi/sashimi gaan niet alleen qua smaak heel goed samen. Groene thee voorkomt namelijk voedselvergiftigingen, die in rauwe vis en schaaldieren voor kunnen komen. De grootste boosdoener, Vibrio parahaemolyticus, die elk jaar goed is voor 40% van de voedselvergiftigingen, wordt onschadelijk gemaakt door de groene thee. Vibrio cholerae en de toxinen van Staphylococcus Aureus leggen eveneens het loodje.Deze 'steriliserende werking' van thee, maakt deze drank eigenlijk onbetaalbaar.


INACTIVATIE VAN  DE  HAMBURGER  COLI   (O-157)
De in de groene thee aanwezige catechines zorgen voor een biocide werking ten aanzien van de ziekte verwekkende E.coli O - 157. Deze zogenaamde hamburger coli heeft in Japan tot uitbraken van darmontsteking geleidt, die vaak ernstig van aard zijn. De catechines in groene thee blijken net effectief te zijn als antibiotica. In een universitair experiment werden 1.000.000 bacterien in 0.9 cc (afgekoelde) groene thee gebracht. Na 5 uur werd 100% sterilisatie bereikt (alles geinactiveerd).


BLOEDDRUK
Drie studies hebben duidelijk aangetoond dat de catechines in groene thee de bloeddruk significant naar gezondere waarden brengen (14,15,16). Groene thee remt de stoffen die een hoge bloeddruk veroorzaken en stimuleert de productie van 'goed cholesterol' (HDL). Dit voorkomt het verharden en dichtslibben van bloedvaten.


OBSTIPATIE
Het tannine, dat in de groene thee zit, activeert de darm. Obstipatie en opgeblazen gevoel worden hierdoor voorkomen.


ATOPIE  EN  HOOIKOORTS
Bij  allergien is het belangrijk om de oorzaak te bestrijden. De stoffen in groene thee helpen om de gevolgen van een allergie te beperken. Bij type 1 en type 4 reactie's, komt histamine vrij, die verantwoordelijk is voor de symptomen. Groene thee helpt door de werking van histamine op het lichaam te blokkeren.


GRIEP
Groene thee is een goede verdediger tegen de griep. Van de ‘thee’ groep (1,5 g thee per dag) kreeg maar 4,1% de griep. Bij degenen die geen thee dronken was dat 13,1% (21) !!.


BOTONTKALKING
Groene thee kan de botafname die bij veroudering optreedt verminderen en het aantal botbreuken verlagen, doordat de thee de mineraaldichtheid van het bot beter onderhoudt en de botvorming stimuleert.


UITERLIJK, ANTI-AGING
De vitamine C in groene thee, die overigens intakt blijft bij temperaturen van 80 C, heeft uitstekende eigenschappen aangaande veerkrachtigheid van de huid en verhoging van de aantrekkelijkheid. Drie kopjes groene thee bevatten net zoveel vitamine C als 1 sinasappel. Het in groene thee aanwezige vitamine E onderdrukt de vorming  van lipide peroxiden die verantwoordelijk zijn voor veroudering van weefsel. Deze antioxiderende werking draagt ook bij tot het anti-mutagene effect van groene thee.


VERMINDERD RISICO OP VERSCHILLENDE TYPEN KANKER
Oxidatieve stress veroorzaakt kanker, dus het is niet verwonderlijk dat antioxidanten de kans op kanker verkleinen. Bij patiënten met een vorm van bloedkanker zag men dat bij een deel van de patiënten het aantal witte bloedcellen omlaag ging en de omvang van de lymfklieren afnam (8). Hier werd een dosering van tweemaal daags 400 tot 2000 mg EGCG gebruikt. Bij prostaat kanker werd duidelijk een beschermend effect waargenomen (11). Mannen met prostaatkanker, die een equivalent van 12 koppen thee dronken, hadden na een maand een significante daling van bio-markers in hun bloed. Dit zijn indicatoren voor een progressief verloop van prostaatkanker. Een Chinese studie met bijna 70.000 vrouwen liet zien, dat Chinese thee drinkers 54% minder kans had op darmkanker. Een literatuur analyse van 51 onderzoeken liet zien dat groene thee ook preventief werkt bij andere vormen van kanker, zoals die van de lever, longen, prostaat, alvleesklier en de eerder genoemde dikke darm.


AIDS
Een publicatie van een Japans onderzoek in de Journal of American Medical Association geeft aan dat de voornaamste polyphenol in groene thee (epigallocatechin) zich hecht aan de T-cell bindingsplaats CD4. Dit maakt dat groene thee een kans heeft bij de HIV therapie.


  Bovenstaande relaties van groene thee met onze gezondheid zijn bewezen. Er bestaan ook veel aanwijzingen dat groene thee positief betrokken is bij tal van andere processen in ons lichaam, zoals een effect ten aanzien van allergieën en auto-immuunziekten. We kunnen met groene thee onze gezondheid van binnenuit sterk verbeteren en navenant op een aangename manier langer oud worden.

Een studie met 14.000 ouderen in Japan gaf de volgende resultaten. Van degenen die het meeste groene thee dronken (5 koppen of meer), hadden de minste kans (gedurende 8 jaar) om te sterven aan:
  • Sterfte door alle oorzaken: 23% lager bij vrouwen, 12% lager bij mannen
  • Sterfte door hartklachten: 31% lager bij vrouwen, 22% lager bij mannen
  • Sterfte door beroerte: 42% lager bij vrouwen, 35% lager bij mannen

Bij medicijngebruik!!
- bloedverdunners (Warfarin, Dicumarol): neemt contact op met uw huisarts


Back to HP Biomentor Foundation
Broekhem 65 6301HE Valkenburg