DAP Bio Mentor
DAP Bio
        Mentor
Voeding
DAPBioMentor
Vlooien/Teken
Entingen
Wormen
Huidproblemen
Overgewicht
Maag en darm Gebitsproblemen
Suikerziekte Schildklier
Braken Nierproblemen
Verstopping Urinewegproblemen


Enting

Kat entschema
We moeten entingen niet verketteren, maar wel met de grootste zorgvuldigheid toepassen. Het overgrote deel van de kittens is beschermd via de moedermelk tot 12 weken. Ook weten we nu dat de meeste ent-reacties voorkomen bij jonge kittens. Daarom adviseren wij (als tot enting wordt besloten) een enting vanaf 12 weken:

12 weken         katteziekte ( + niesziekte)
16 weken         katteziekte ( + niesziekte)
1 jaar                katteziekte  (+ niesziekte)

Na de enting ontstoren we met Nux Vomica tinctuur, waarop informatie van de enting ‘overgezet’ is.

Niesziekte is optioneel en afhankelijk van ziektegeschiedenis, weerstand en risico. Een showkat, die nooit niesziekte heeft gehad, komt bijvoorbeeld misschien wel in aanmerking voor enting. Of een kat die naar een cattery of asiel gaat.

De ziekten waartegen geënt wordt

Katteziekte
 • veroorzaakt door het Panleucopenie virus
 • vaak kittens en jonge katten
 • zeer vaak fataal bij jonge dieren
 • braken, buikpijn, diarree, uitdroging
Niesziekte
 • meerdere virussen en bacteriën als verwekkers (bacteriën, virussen, mycoplasmata, chlamidiae)
 • niezen, neusuitvloeiing, ooguitvloeiing, soms hoesten en longontsteking
 • koorts en geen eetlust
Leukaemie (FeLV)
    -    dit virus verlaagt de weerstand, waardoor de symptomen kunnen varieren
    -    bloedarmoede, lymfklierzwelling, tumoren

De voornaamste entstoffen die voor de kat in Nederland op de markt zijn

Zijn katte entingen effectief en nodig?
Het katte ziekte virus duikt zo nu en dan in asielsituatie ’s op en richt dan veel schade aan. Vanwege de ernst van de ziekte en snelheid waarmee deze zich verspreid is enting aan te bevelen. De enting geeft een hechte immuniteit (levenslang!), zodat een hervaccinatie niet noodzakelijk is. Volgens Dr. Schultz geeft herenting geen extra bescherming, waardoor deze handeling alleen maar extra risico in de vorm van bijwerkingen oplevert.

De niesziekte is een wat lastiger verhaal omdat zoveel verwekkers aan dit complex meedoen.De Herpes component (de ergste) zou 5 jaar bescherming bieden en de Corona 3 jaar. Alleen kittens en oudere dieren kunnen ernstig aangetast worden. Vaak betreft het kittens uit inteeltsituatie ’s op het platteland of daar waar veel jonge katten samen zijn (catteries, asiels e.d.). Onze ervaring is wel dat Oosterse katten (Siamezen e.d.) een lastig te behandelen, gecompliceerde niesziekte (bloed en pus niezen) kunnen hebben. Dit betreft gevaccineerde dieren. De erfelijk gedeformeerde Perzische katten zijn vanwege hun anatomische afwijking ook moeilijk, zo niet onmogelijk om goed te behandelen.

Van herpes virussen weten we, dat ze zich terug kunnen trekken in zenuwweefsel en daar latent aanwezig kunnen blijven. Deze situatie zou vaak voor kunnen komen. Het is onzeker wat een enting in zo’n geval inhoudt. Goed uitvragen is hier op zijn plaats. Katten met een doorgemaakte niesziekte en katten met verdachte verschijnselen (natte ogen, neus) niet (laten) enten. Onderzoek heeft ons vermoeden bevestigd. Inderdaad kunnen er dragers na Herpes vaccinatie ontstaan, die ook andere katten weer kunnen besmetten (Vert Rec, 1977;100:128-133)
 
De Veterinary Products Committee (VPC) in Engeland vond dat bescherming na de Calici enting vaak incompleet was, zelfs relatief snel na de enting.
(J Am Vet Med Assoc, 1980;177:347-350)

Ook met betrekking tot Corona zijn er aanwijzingen dat de enting soms tot uitscheiding van het virus kan leiden, bij al dan niet laten geïnfecteerde dieren (Vaccine, 2001;19:4358-62)

Het Calici vaccin virus is ook in verband gebracht  met het “febriele kreupelheids syndroom’, vooral na vaccinatie van kittens (Ver Rec, 1993;132:346-350) of immuuncomplexziekte (Fel Pract, 1983;13:26-35)

Ervaringen met entstoffen tegen katte leukemie  zijn niet hoopgevend. Misschien dat ze in grote groepen katten de infectiekans kunnen terugdringen (een protocol samen met het signaleren van dragers is voorhanden, zie info prof. Dr. Egberink). Voor de doorsnee huiskatten wordt door onze praktijk negatief hierover geadviseerd.
Het is bewezen dat leukemie entstoffen (FeLV) bij katten kwaadaardige gezwellen veroorzaken op de injectie plaats. Het gegeven dat zeer agressieve fibrosarcomen op de entplaats kunnen ontstaan, leidt bij sommige dierenartsen tot de conclusie om maar in een poot te enten, want deze is nog te amputeren…

De sarcoma problematiek heeft in de veterinaire wereld wel geleid tot meer terughoudendheid met betrekking tot entingen in het algemeen: “vaccination should be viewed as a medical, rather than routine procedure”. (J AM VET Med Assoc, 2001;218:697-702).

Samenvatting ernstige gevolgen na entingen (Serious Adverse Reactions, SARS)  bij de kat (DEFRA Report, May 2001: Veterinary Record, 202;150 (5):126-134)
 • Tussen 1985 en 1999 zijn 1531 ernstige gevolgen gemeld in de UK
 • 50% zijn bij katten jonger dan 6 maanden
 • Raskatten, Siamezen, Burmezen en langharige katten zijn meer gevoeliger
 • De SARS: bloedarmoede, shock, hoornvlies oedeem, manken, zweren in de mondholte, polyarthritis, (fibro) sarcoma (kanker), bloedstollings defecten
 • Sterfgevallen als gevolg van entingen nemen toe; vóór 1996 waren er geen gemeld.
 • Onderraportage onderschat de werkelijke omvang van het probleem
De les die hieruit geleerd moet worden, is dat we als dierenartsen op de hoogte moeten zijn van wat we injecteren, wat de risico’s zijn en wat de kans is om de geënte ziekte tegen het lijf te lopen.

Nog belangrijker: is het dier fit en gezond genoeg om te enten? We hebben vaak genoeg meegemaakt dat honden met chronisch allergische aandoeningen jaarlijks met de hele riedel door geënt zijn.

Alleen maar gezonde dieren kunnen geënt worden. Dit betekent dat dieren met een chronisch allergisch huidprobleem of epilepsie bijvoorbeeld niet geënt kunnen worden, omdat enting een verergering van de symptomen kan oproepen.
Soms wordt de enting gecombineerd met de jeukspuit. Dit is ongelooflijk onverantwoordelijk, niet alleen omdat de enting dan niet aanslaat, maar ook omdat je als dierenarts op deze manier de entstofziekte kan oproepen, en uitscheiders kan creëren.

De combinatie van entingen, vlooienbehandeling en ontworming, alles tegelijkertijd uitgevoerd geeft teveel belasting van de jonge dieren en in aansluiting op een dergelijke ‘behandeling’, kan een ernstige reactie ontstaan. Jonge dieren hebben in ieder geval al veel stress door spenen, rantsoenwisseling, verplaatsen, tanden wisselen etc. Laat stressmomenten nooit samen vallen en spreidt lichamelijk belastende behandelingen zoveel mogelijk.
Ook het enten van loopse, melkgevende of drachtige teven moet afgeraden worden.

Het is onbekend wat voor effecten entingen op de lange termijn kunnen hebben.

Alternatieven voor vaccinaties
In sommige homeopathische kringen wordt beweerd, dat nosode’s op dezelfde manier werkzaam zijn als entingen. Nosode’s worden echter op een heel andere manier gemaakt en er is onvoldoende onderbouwing voor bovenstaande claim, hoewel er een onderzoek in Zuid Amerika is geweest met betrekking tot hersenvliesontsteking bij de mens, waarbij de ‘nosodegroep’ er beter vanaf kwam dan de ‘entgroep’. Ook was het geven van een leptospirose nosode na de typhone in Cuba in 2007, waarbij 2,7 miljoen mensen behandeld werden,  zeer succesvol. De kosten bedroegen slechts een fractie van wat vaccinatie gekost zou hebben. Studies met parvo - en hondeziekte nosode’s leverden helaas geen positieve resultaten op. Het kan zijn dat het uitgangsmateriaal te beperkt is geweest (vaccin nosode i.p.v. de echte ziekteverwekker nosode). Goed onderzoek naar de werkzaamheid van nosode’s bij onze huisdieren zou zeer welkom zijn.


Back to HP Dierenartsenpraktijk Bio Mentor
Broekhem 65 6301HE Valkenburg
tel+31-43-6011418  info@biomentor.org

Contact