DAP Bio Mentor DAP
        Bio Mentor
Weerstand DAP Bio
         Mentor
Mondholte
Voeding Gewricht
Entingen Suikerziekte
Parasieten Overgewicht
Zelf eten maken
Nier
Diarree Hart
Verstopping Schijnzwanger
Braken Epilepsie
Huid Tumoren
Oog en Oor Lever
Braken

Bij braken is er sprake van overgeven van maaginhoud. Soms wordt er zo snel gebraakt, dat het voedsel nog niet in de maag geweest is. Dit voedsel ‘opgeven’ wordt met een moeilijk woord rerurgiteren genoemd en treed vaak op wanneer (jonge) honden te gulzig eten.

Het is belangrijk te onderscheiden wanneer het braken relatief onschuldig is of wanneer er diergeneeskundig ingegrepen moet worden.

Wanneer de dierenarts bellen:
 • te vaak braken (meer dan eenmaal per 2 uur)
 • het duurt langer dan 2 dagen
 • als het drinken niet binnen wordt gehouden
 • bij koorts: rectale lichaamstemperatuur van meer dan 39 °C
 • bij uitdroging : een stuk huid pakken op de ribboog en deze loslaten. Verstrijkt de huidplooi niet snel genoeg, dan is er misschien sprake van uitdroging.
 • bij slapte : waggelende gang, veel liggen, vlug moe
 • bijmenging van bloed of gal
 • bij ‘loos’ braken : vooral wanneer we dit bij grote honden zien, is dit alarmerend. De kans bestaat dat er een maagdraaiing is opgetreden. Vaak zien we dan ook een zwelling van de buik.
 • bij verdenking op vergiftiging : het uitbraken van gekleurde tarwekorrels bijvoorbeeld. Of als uw hond in perkjes is geweest waar de gemeente mollengif heeft gestrooid.
 • bij verdenking op inslikken van speeltjes, botten, gsm’s e.d. : bij de kat is het inslikken van een draad met naald berucht. Als het voorwerp in de slokdarm blijft hangen zien we een hond die behalve loos braakt, ook veel kwijlt. Als het voorwerp in de maag verblijft,  zal het dier chronisch braken, maar als het voorwerp vervolgens in de darm vastloopt, worden de verschijnselen dramatischer. Explosief braken, soms met ontlasting en dan wel een aantal keren per uur. Dit zijn echte spoedgevallen.
Als het voorwerp in de slokdarm blijft hangen zien we een hond die behalve loos braakt, ook veel kwijlt. Als het voorwerp in de maag verblijft,  zal het dier chronisch braken, maar als het voorwerp vervolgens in de darm vastloopt, worden de verschijnselen dramatischer. Explosief braken, soms met ontlasting en dan wel een aantal keren per uur. Dit zijn echte spoedgevallen.
   
Hoe ontstaat braken?
Dezelfde oorzaken die bij diarree genoemd zijn kunnen ook braken veroorzaken. Ook hier speelt de voeding een hoofdrol. Bij de overschakeling van droogvoeders naar verse voeding is het merendeel van de braakklachten verleden tijd.

De voordelen van verse voeding ten aanzien van braken op een rijtje:

Verse voeding bevat eiwitten en vetten in onbewerkte vorm. Ook bevat het inde regel geen gluten of maďszetmeel. Verder zijn er geen synthetische stoffen aan toegevoegd. Dit maakt verse voeding zeer geschikt voor dieren die overgevoelig zijn geworden voor (synthetische of bewerkte) bestanddelen in andere voeding. We vermoeden dan ook dat voeding allergieën aan de basis staan van de meeste braakklachten.

Verse voeding zorgt voor zuurdere maagsappen. Hierdoor worden ziekteverwekkende organismen meteen afgedood, zodat er geen vermeerdering en gisting ontstaat. De maagzweer veroorzakende bacterie Heliobacter wordt dan ook in de kiem gesmoord.

Verse voeding verteert makkelijker en passeert dan ook sneller de maag en de darmen. Vandaar dat de kans op gasvorming en maagdraaiing ook veel minder wordt.

Zoals hierboven al beschreven is het vastlopen van ‘vreemde lichamen’ een veel voorkomende oorzaak van braken bij (jonge) honden.

Soms ligt de oorzaak van het braken buiten het maag/darm kanaal, zoals bij wagenziekte. Hier speelt een verstoring van het evenwichtsorgaan een rol.
Bij de kat vooral kunnen eindstadia van nier – of leverziekten braken veroorzaken doordat het lichaam vergiftigd wordt door zijn eigen afvalstoffen.

Bij katten zijn haarballen een vaak voorkomende oorzaak. Verkeerde voeding leidt vaak tot een slechte vachtconditie en haaruitval. Loszittende haren worden makkelijk opgelikt en doorgeslikt. Deze haarballen kunnen tot problemen leiden door irritatie van het maag/darm slijmvlies of door verstopping. Langharige katten hebben daarom vaker last van haarballen.

Bij gifstoffen van buitenaf (mollengif, rattengif e.d.) is braken typisch een verdedigingsreactie van het lichaam.

Let ook op medicijnen die braken kunnen veroorzaken. Braken is de eerste verdediging bij inname van iets dat slecht is voor het lichaam. Vandaar dat de lijst van medicijnen die braken kunnen veroorzaken nogal uitgebreid is.

De volgende medicijnen die regelmatig in de diergeneeskundige praktijk gebruikt worden, kunnen braken veroorzaken (kijk naar de bijsluiter):
 • vrijwel alle antibiotica kunnen braken veroorzaken
 • corticosteroďden als prednison en dexamethason kunnen maagzweren veroorzaken
 • pijnstillers en koortswerende medicijnen zijn berucht vanwege de maagklachten:
 • Acetylsalicylzuur, Ketofen, Metacam, Motricit, Previcox, Rimadyl, Tolfedine en Corthaphen forte.
 • hartondersteunende medicijnen als digoxine en Enacard
 • schijnzwangerschap medicijnen ter onderdrukking van de melkproductie:
 •  Contralac, Galacstop en Lactafal. 
 • ‘antidepressiva’ als Clomicalm en Selgian
 • Spot-on preparaten als Profender, Advocate, Defencare poeder, Frontline en Pulvex
 • het anti-schimmelmiddel Itrafungol en de afweer onderdrukker Atopica
Het is duidelijk dat het chronisch braken ten gevolge van langdurig gebruik meer impact heeft dan het eenmalig braken na toediening van een medicijn.

Gevolgen van chronisch braken voor de rest van het lichaam
Veel braken kan de slokdarm ‘verbranden’ en daar een ontsteking veroorzaken. Uitdroging ligt altijd op de loer. Verder is het mogelijk dat de mineralensamenstelling en pH van het bloed verandert. Vaak is er een combinatie met diarree of wisselend samengestelde ontlasting.

Zelfhulp bij braken
Als we te maken hebben met een episode van braken, zonder dat de hond er zelf ziek van is en het drinken wordt binnengehouden, dan kunnen we het volgende doen:
     
Een goed huismiddel bij braken is gember. Rasp de gember op een gemberrasp en verzamel de geraspte delen. Stop deze in een gaasje en ga vervolgens het gaasje opdraaien om het sap eruit te halen. Meng het sap met honing (ongeveer 1:1). Aan deze oplossing kan Nux Vomica tinctuur (D30) toegevoegd worden (1 ml op 50 ml oplossing).
Dosering 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht.

Verder:
 • laten vasten en vers drinkwater met elektrolytenmix geven
 • probiotica toedienen met een hoog gehalte aan melkzuur bacteriën
 • de volgende dag gekookte kip met rijst geven, naast de elektrolytenmix
 • daarna overschakelen op verse voeding
Holistische behandeling van chronisch braken

We gaan ervan uit dat we hier te maken hebben met voedsel allergieën of – intoleranties.
 • Verse, rauwe voeding (eventueel met heet water overgieten), met alvleesklier
 • Zorg altijd voor vers drinkwater
 • Probiotica, met een hoog aandeel melkzuurbacteriën (Gayasan)
 • Colostrum therapie, bevat antistoffen en allerlei andere biologisch gunstige stoffen
 • Nux Vomica Compositum van Heel
Het merendeel van de honden met chronische braken zullen op bovenstaand schema al verbeteren. Indien de klacht blijft bestaan is er vaak sprake van een allergie op één of meerdere componenten van de voeding.

Bij ernstige, niet onderkende, problemen (tumoren o.a.) zal de klacht vaak blijven bestaan.
Bij deze patiënten kan endoscopie (met een slangetje naar binnen gaan en kijken) nuttige informatie opleveren.

Wat is het doel van voorgesteld onderzoek?
Hoe groot is de kans dat er wat gevonden wordt?
Als iets gevonden wordt: hoe groot is kans dat er iets aan gedaan kan worden, wat al niet gedaan is (nieuwe succesvolle therapie)?
Geeft het onderzoek meer inzicht in de kans op genezing (prognose)?
Is het onderzoek schadelijk?

Bij nieuwe medicijnen: moeten de oude medicatie voortgezet worden en zo ja, valt dat te combineren? Wat voor toegevoegde waarde hebben de nieuwe medicijnen? Zijn er op den duur negatieve effecten te verwachten?

De gangbare benadering van chronisch braken
Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op ziektegeschiedenissen van onze patiënten. Ook stamt een deel van de informatie uit de pre-integratieve periode. Er kan dus een afwijking zijn ten aanzien van wat gangbaar of wetenschappelijk is.

Het toedienen van antibraakmiddelen zoals met als metoclopramine (Primperid, Metocloprim) en acepromazine (Calmivet) zijn typisch voorbeelden van een symptomatische therapie. Het lichaam wordt gedwongen iets ‘binnen’ te houden. Het gevaar kan bestaan dat de verdediging functie van braken ondermijnd wordt en er ziekteverwekkers of schadelijke stoffen ‘binnenfietsen’ die schade aanrichten (diarree gevoeligheid verhogen bijvoorbeeld).
Het heeft wel nut deze antibraakmiddelen te gebruiken als het braken zelf problemen gaat veroorzaken zoals slokdarmbeschadigingen of uitdroging.

Ook de zuurremmer Cimetidine (Zitac) is een voorbeeld van zo’n therapie. Bij de mens heeft de toediening van zuurremmers geleid tot vermeerdering van de schadelijke Helicobacter pylori bacterie. Zuurremmers geven aanleiding tot een verslechterde opname van vitamines. Let op dat Cimetidine de ontgifting in de lever vertraagt en daardoor de combinatie met andere medicijnen soms niet gewenst is.

Antacida (Finidiar) zijn niet geschikt voor langdurige toepassing omdat ze de opname van mineralen en vitaminen ongunstig beďnvloeden. Bovendien zal een kunstmatige verlaging van de maag pH de neiging van de maagwand om meer zuur af te scheiden, groter maken. Als tijdelijk bindmiddel van toxische stoffen is het wel geschikt, net zoals actieve klei en norit.

Wagenziekte
Er zijn 2 soorten wagenziekte:
 • nerveus worden, angstig en kwijlen
 • braken
Bij de eerste vorm kan acepromazine (Calmivet) gegeven worden. Als nadeel moet genoemd worden de onvoorspelbaarheid van het effect. Dus de dosering dient individueel vastgesteld te worden.
De natuurlijke middelen Prodier Nervositeit (VSM) en Rustcompositum (Groene Os) hebben het nadeel dat er vaak onvoldoende effectiviteit is. Nauwkeurig doseren is belangrijk en bij onvoldoende effect kan de dosering veilig verhoogd worden (Rustcompositum).

Bij de tweede vorm, waarbij een overprikkeling van het evenwichtsorgaan de oorzaak is, kan gebruikt gemaakt worden van het zelf klaargemaakte gemberdrankje:

Een goed huismiddel bij braken is gember. Rasp de gember op een gemberrasp en verzamel de geraspte delen. Stop deze in een gaasje en ga vervolgens het gaasje opdraaien om het sap eruit te halen. Meng het sap met honing (ongeveer 1:1). Aan deze oplossing kan Nux Vomica tinctuur (D30) toegevoegd worden (1 ml op 50 ml oplossing). Dosering 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht.

Het is nuttig de hond laag te plaatsen en niet naar buiten te laten kijken.Back to HP Dierenartsenpraktijk Bio Mentor
Broekhem 65 6301HE Valkenburg
tel+31-43-6011418  info@biomentor.org