DAP Bio Mentor
DAP Bio Mentor
Weerstand DAP Bio Mentor
Mondholte
Voeding Gewricht
Entingen Suikerziekte
Parasieten Overgewicht
Zelf eten maken
Nier
Diarree Hart
Verstopping Schijnzwanger
Braken Epilepsie
Huid Tumoren
Oog en Oor Case Studie
Nierproblemen

De meest problemen met de nieren komen voor bij de ouder wordende hond of kat. Vaak uit het zich in: veel drinken, plassen en vermageren. De dierenarts neemt dan bloed af om de ureum en creatinine waarden te onderzoeken. De creatinine waarden zouden een redelijk betrouwbare afspiegeling zijn van de schade die de nier heeft.

De reguliere benadering bestaat uit het geven van anabole injecties, vitamine B en een commercieel nierdieet. Soms gaat deze aanpak goed. De dieren die op onze praktijk komen, echter, gaan niet goed. Met name smakelijkheidproblemen, verdere verslechtering van de nierwaarden en symptomen gaan dan opspelen.

Wij zijn er ons van bewust dat we geen nieuwe nieren kunnen geven, maar de volgende aanpak leidt vaak tot een aanmerkelijke verbetering:
  • stimulatie van de drinkwateropname (soms zijn onderhuidse vochtinjecties nodig)
  • introductie van vers voer
  • kruiden (reihmania 8)
  • homotoxicologische injecties
Als oorzaken van de haast epidemiologische verspreiding van nierproblemen bij met name de kat worden genoemd:
  • droogvoer en de hoge anorganische mineralen belasting
  • entingen zouden een auto-immuun gestuurde problemen kunnen veroorzaken
  • BHT, BHA en Ethoxyquin als chemische anti-oxydantia
Zorg ervoor dat u uw dier overzet op een rauw dieet. Wij adviseren DARF Kidney. Dit is een ‘vers speciaal voer’ van DARF. Een versvoer op volledig biologische basis, met een samenstelling, die de gevolgen van een niet goed functionerende nier, ondervangt.

De ureum - en creatinine waarden kunnen bij vers gevoerde dieren hoger zijn!
Bij twijfel over te hoge fosfaatbelasting, kunnen fosfaatbinders aan het voer toegevoeghd worden.


Dierenartsenpraktijk Bio Mentor
Broekhem 65 6301HE Valkenburg
tel+31-43-6011418 info@biomentor.org